Upravitelj osobnih podataka i podataka za kontakt

Ova se politika odnosi na obradu (uporabu) bilo kojih osobnih podataka koje provodi GlobalPharmacia d.o.o. tvrtka (u daljnjem tekstu: kontrolor) i u ime kontrolora.

Pojedinosti o upravljaču:

GlobalPharmacia, trgovina, trženje in storitve, d.o.o.
Poklukarjeva ulica 27, Ljubljana, 1000 Ljubljana
Porezni broj SI: 97817384
Registracijski br.: 8507171000
Telefon: +386 6 971 9709
E-mail: info@heka-supplements.com

Osobni podaci koje obrađujemo

 • Osnovni podaci za kontakt (ime, prezime, telefonski broj, adresa e-pošte);Osnovni podaci za kontakt (ime, prezime, telefonski broj, adresa e-pošte);
 • Informacije o korištenju naših web stranica (klikovi na veze, utrošeno vrijeme) i podaci u vezi s odgovorima na naše poruke e-pošte (je li poruka otvorena, na koje ste linkove kliknuli);
 • Podaci koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa isporuke, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o potraživanjima i izdatim računima itd.).
 • Pravni temelj za obradu osobnih podataka
 • Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećoj pravnoj osnovi:
 • Da bismo ispunili naše zakonske obveze (npr. Izdavanje računa za kupljenu robu);
 • Ako se vaši osobni podaci moraju obraditi radi sklapanja ili izvršavanja ugovora koji ste potpisali s nama ili radi pružanja ponude;
 • Ako ste dali pristanak za obradu vaših osobnih podataka u određenu svrhu, pri čemu uvijek imate pravo opozvati svoj pristanak (npr. Za prilagođene podatke o našoj ponudi na temelju profiliranja kupaca);
 • Ako imamo legitimni interes za obradu vaših osobnih podataka.

 

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više sljedećih svrha:

 • Komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše zahtjeve;
 • Komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše zahtjeve;
 • Zaključivanje ugovora i ispunjavanje obveza iz potpisanog ugovora;
 • Komercijalna komunikacija (slanje e-pošte, obične pošte i SMS poruka);
 • Marketinška komunikacija koja se temelji na prilagođenim ili individualiziranim ponudama i porukama, korisničkim profilima ili klasifikaciji grupa, a svaka od njih prima marketinške komunikacije s različitim sadržajem.
 • Prilikom profiliranja također nadgledamo aktivnost pojedinca (npr. Vrijeme koje pojedinac provodi na određenom sadržaju, njegov sadržaj koji zanima i otvaranje e-mail poruka) te učestalost i vrijednost prošlih kupnji;
 • Za provođenje bilo kojeg pravnog zahtjeva i rješavanje sporova;
 • Provesti statističku analizu prodaje naše robe i korištenja naših web stranica;

 

Vaše osnovne osobne podatke pohranjujemo sve dok [navedite, npr .: imate status našeg registriranog korisnika na našim web stranicama, pretplaćeni ste na naše biltene itd.].
Osobni podaci koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka čuvaju se trajno ili dok ne opozovete dotični pristanak.

Informacije na računima čuvamo 10 godina od datuma izdavanja.

Podaci potrebni za sklapanje ili izvršenje ugovora koji smo potpisali čuvaju se 10 godina nakon završetka ugovora (isporuka robe).

Po isteku razdoblja čuvanja, osobni podaci se učinkovito brišu ili anonimiziraju, što znači da se obrađuju na način da više ne mogu biti povezani s vama ili im biti pripisani.

Dobrovoljna priroda predaje podataka i posljedice nepodnošenja

Svoje osobne podatke predajete dobrovoljno. Niste dužni predati svoje osobne podatke, ali u ovom slučaju možda nećete imati pravo na određene usluge ili biti u mogućnosti sklopiti ugovor s nama. Podaci koji uzrokuju gore navedene posljedice ako ne budu dostavljeni bit će navedeni uz svaki zahtjev za dobivanje vaših osobnih podataka.

Dobrovoljna priroda podnošenja podataka i posljedice nepodnošenja podataka
Svoje osobne podatke predajete dobrovoljno. Vi niste obvezni dostavljati svoje osobne podatke, ali u ovom slučaju nemate pravo na određene usluge ili ne možete s nama sklopiti ugovor. Podaci koji uzrokuju gore navedene posljedice ako ne budu dostavljeni bit će navedeni uz svaki zahtjev za dobivanje vaših osobnih podataka.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima

Vaše osobne podatke ne dijelimo niti omogućujemo njihovo otkrivanje bilo kojoj trećoj strani (izvan tvrtke GlobalPharmacia doo), osim onima koji su s nama potpisali ugovor prema kojem se obavljaju određeni poslovi u vezi s obradom podataka i koji su dužni pridržavati se zakona koji uključuje obradu i zaštitu osobnih podataka (tj. ugovorni obrađivači podataka).

Ugovorni obrađivači smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju obrađivati osobne podatke u svoje svrhe.
Oni i njihovi zaposlenici obvezuju se zaštititi povjerljivost vaših osobnih podataka.
Ugovorni obrađivači ne prenose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora, tj. Država članica EU, Islanda, Norveške i Lihtenštajna).

Koja su vaša prava u vezi s osobnim podacima, kada možete opozvati svoj pristanak za obradu i koje su posljedice vašeg opoziva

 

Imate sljedeća prava u vezi s vašim osobnim podacima:

U bilo kojem trenutku zatražiti od nas da pružimo:

 • potvrda da obrađujemo vaše osobne podatke;
 • potvrda da obrađujemo vaše osobne podatke;- Pristup vašim osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrha obrade; vrste osobnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje obnavljanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se primjenjuju za određivanje odgovarajućeg razdoblja; postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje i povezane razloge, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za nas;
 • Jedna (besplatna) kopija osobnih podataka u formatu po vašem izboru (ako se zahtjev pruža putem elektroničkih komunikacijskih sredstava i ako ne tražite drugačije, kopija će se dostaviti u elektroničkom obliku); imamo pravo naplatiti naknadu, uzimajući u obzir troškove, za sve dodatne kopije koje zatražite;
 • Ispravak netočnih osobnih podataka;
 • Ograničenje obrade, ako:
 • a. a. Osporavate točnost osobnih podataka, naime za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 • a. a. Osporavate točnost osobnih podataka, naime za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 • b. b. Obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
 • c. c. Osobni podaci više nam nisu potrebni u svrhu obrade, ali vi tražite da pokreću, izvršavaju ili brane pravne zahtjeve;
 • Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno kada opozovete svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka;
 • ispis osobnih podataka u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom kontroloru, a da vas mi ne ometamo;
 • da prestanete koristiti svoje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, uključujući izradu profila;
 • da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo podnošenja žalbe protiv nas Povjereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.
  Postupak za ostvarivanje vaših prava
 • Svoj zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na osobne podatke možete uputiti u pisanom obliku bilo kojem od kontakata navedenih na vrhu ovog dokumenta u odjeljku Upravitelj osobnih podataka i podaci za kontakt.
 • U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, od vas ćemo možda zatražiti dodatne podatke, a radnju možemo odbiti samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.
 • Na vaš zahtjev za ostvarivanje svojih prava u vezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.
Kontakt
info@heka-supplements.com
sales@heka-supplements.com
Podatki Podjetja
GlobalPharmacia d.o.o.
Davčna številka SI: 97817384
Matična številka: 8507171000