Velika nagradna igra

Izpolnite obrazec in sodelujte v žrebanju!

"
Nagradna Igra

1x

Celoletna zaloga HEKA Kolagen Shot

Prehranska dopolnila s kolagenom lahko imajo številne pozitivne številke na naše telo. Izboljšajo lahko videz kože, las, nohtov in sklepov, ugodno vplivajo na zdravje vašega črevesja, srca in ožilja, izgubo teže ter izboljšajo duševno zdravje. 

2x

Vrečka dobrega počutja z izdelki HEKA Supplements

Zdrav duh v zdravem telesu. Visoka vsebnost učinkovin v naših izdelkih zagotavlja maksimalno moč. Vašemu telesu privoščimo le najboljše, zato za HEKA prehranska dopolnila uporabljamo le izbrane, visokokakovostne surovine.

5x

Kratka majica HEKA Supplements

Kratka majica HEKA Supplements, za tople poletne dni! 

Pravila in pogoji nagradne igre

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je GlobalPharmacia Group d.o.o., davčna številka: SI88507114 (v nadaljevanju: organizator).

Organizator zasleduje načelo transparentnosti in načelo skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju “uredba”) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v sorodstvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka na spletni strani www.heka-supplements.com, ter na lokaciji E.Leclerc Rudnik, Ljubljana od 1. 4. do vključno 28. 4. 2023.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke HEKA Supplements.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne v celoti in pravilno izpolni nagradni kupon in ga odvrže v namenjeno zbirališče kuponov (na lokaciji E.Leclerc Rudnik, Ljubljana), ali preko pravilno in v celoti izpolnjenega in oddanega spletnega obrazca na spletni strani www.heka-supplements.com/nagradna-igra.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili. Vsak uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrste nagrade, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagradno žrebanje bo izvedeno računalniško, dne 28. 4. 2023, v prostorih organizatorja. Žrebanje nagrad ni javno. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani HEKA Supplements.

6. NAGRADE
V nagradnem skladu je:
1x celoletna zaloga HEKA Kolagen Shot
2x vrečka dobrega počutja z izdelki HEKA Supplements
5x kratka majica HEKA Supplements

7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki
– je bil izbran v skladu s temi pravili
– je podal svoje kontaktne podatke, da se z organizatorjem lahko dogovori za prevzem nagrade.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni na Facebook strani Heka Supplements, ter preko direktnega sporočila. V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se izbor ponovi. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek, email ter telefonsko številko, da se lahko dogovorita za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove.

Organizator bo prejete podatke uporabljal za pošiljanje nagrad ter za potrebe drugega obveščanja. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad pri pooblaščeni osebi v podjetju GlobalPharmacia Group d.o.o. za potrebe drugega obveščanja. 

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. 

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v GlobalPharmacia Group d.o.o. in pri izvajalcu nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) za namen, za katerega so pridobljeni – torej prevzem nagrade in drugega obveščanja.

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@heka-supplements.com, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

KONČNE DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.heka-supplements.com. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.heka-supplements.com.

Ljubljana, 30. 3. 2023